- Med en slik (frivillig) arbeidsbyrde blir det ikke nok tid til å prioritere trafikksikkerhetsarbeidet så mye som dette arbeidet fortjener

Dag Willmann 

Meninger

Kommentar til Jan Egil Handberg og Egil Hestnes sine innlegg ift. organisering av Trafikksikkerhetsarbeidet i Hitra kommune.

Jeg ser at både Egil Hestnes i Hitra Senior Høyre og Jan Egil Handberg i Hitra Pensjonistparti er opptatt av trafikksikkerhet, og det er bra. Egil Hestnes vil opprette et eget trafikksikkerhetsutvalg, men Jan Egil Handberg er skeptisk til dette og mener at dette ikke vil gjøre noen nytte.

Under nesten hele Ole Haugens regjeringstid på Hitra har trafikksikkerhetsarbeidet i Hitra kommune vært linket direkte til Teknisk komite, som i dag har navnet Hovedutvalg for Plan Landbruk og Miljø (HPLM). Per dato er det organisert slik at leder av hovedutvalget, sammen med en annen person fra utvalget, skal ivareta dette.Undertegnede satt som leder av Teknisk komite (utvalget) i forrige valgperiode og tok da opp nettopp denne problematikken. Dette fordi jeg så klare kapasitetsproblemer ift. å få prioritert dette arbeidet godt nok. Jeg vil hevde at HPLM er det soleklart travleste hovedutvalget i kommunen. Man skal huske at de aller fleste politikerne i kommunen gjør sitt politiske arbeid på egen fritid og det er ikke uvanlig for HPLM at det er 600 sider med sakspapirer som skal leses (og helst forstås) i løpet av en uke før et utvalgsmøte. Planarbeid medfører i tillegg at du som leder av utvalget mottar veldig mange telefoner fra privatpersoner som skal ha reguleringsplaner og lignende til behandling. Når du leder dette utvalget er du i tillegg automatisk ansvarlig for trafikksikkerhetsarbeidet samt at du også har det politiske ansvaret for utmarksrådets arbeid med blant annet hjorteforvaltningen. Du må også påregne å reise jevnlig på utenbygds møter som kommunens representant i slike ting som f.eks. Trøndelag Vannregion og Midt-Norge 110-sentral osv. osv.


Mitt poeng har vært at med en slik (frivillig) arbeidsbyrde blir det ikke nok tid til å prioritere trafikksikkerhetsarbeidet så mye som dette arbeidet fortjener. Det blir ikke tid til annet enn «brannslokking» og man får ikke arbeidet langsiktig og strategisk ift. trafikksikkerheten. Derfor mener jeg det hadde vært bra om vi hadde fått på plass et eget partssammensatt trafikksikkerhetsutvalg som kunne arbeidet dedikert sammen med fagfolk ift. denne problematikken.

Jan Egil Handberg har selvsagt helt rett i at opprettelse av utvalg er i seg selv ikke noen løsning. Det klinger jo dessuten også godt ute blant skeptiske velgere å snakke ned funksjonen til diverse utvalg. Dette nærmest bekrefter jo mange skeptiske velgeres fordommer mot politikere som stort sett «bare sitter i møter, drikker kaffe og oppretter utvalg»?

Imidlertid mener jeg, som Egil Hestnes, at i akkurat dette tilfellet er det faktisk nødvendig med et eget utvalg og vi i Hitra Høyre har derfor foreslått opprettelse av dette ved flere anledninger.

Dag Willmann, Hitra Høyre og stortingskandidat for Trøndelag Høyre