-EØS-avtalen er en avtale som må sies opp

Meninger

EØS-avtalen!

Som de fleste har registrert går nå Storbritannia ut av EU. Et land vi har hatt 25% av vår handel med. Og når Kina har åpnet for handel med oss igjen er det et stort marked for Norge.

Til sammen betaler Norge 8,5 milliarder kroner hvert eneste år som et ledd i EØS-samarbeidet.

I tillegg kommer mange indirekte kostnader som ikke lar seg måle, for eksempel det ekstra byråkratiet i departementene som på løpende bånd må forberede og tilpasse nye lovforslag og forskrifter for å etterleve forpliktelsene som følger av strømmen av rettsakter fra EU og EØS-komiteen.

Deler av midlene fra programsamarbeidet kommer tilbake til Norge gjennom prosjekter som mottar støtte. Summen lar seg vanskelig tallfeste, men er langt mindre en det Norge betaler inn.

Norge har fått 1200 direktiver og forordringer som vi er pålagt å innføre etter at Norge skrev under EØS-avtalen.

Dette har medført en stor snikinnføring av EU-lover i Norge .

EØS er en dyr avtale for Norge derfor tror vi at en Handelsavtale er mye billigere .

Konklusjon: EØS-avtalen er en avtale som må sies opp. La folket i Norge selv få bestemme hvilke lover og regler skal innføres og være gjeldene, og la oss ha et levende folkestyre som fortsatt skal styre Norge.


Per Ervik

Pensjonistpartiet