Sosial reparasjon

Meninger

Jeg hørte en kollega si det under siste prostemøte: Til høsten vil jeg bruke tid på «sosial reparasjon.» Han tenkte på at mye sosialt liv er blitt satt på vent, ikke minst i kollegafellesskap og medarbeiderskap. Vi er blitt flinke til å møtes på teams, men digitale møter kan aldri erstatte fysiske møtepunkt. Kommuneoverlegen i Kristiansand sa det så treffende: «Når du ser menneskets øyne, ser du menneskets sjel.»

Vi har mye å ta igjen, mye å reparere. Når coronaen forhåpentligvis snart slipper taket, må vi ha oppmerksomheten rettet mot relasjonelt liv. Vi mennesker er skapt relasjonelt overfor hverandre. Ja, livet er et relasjonelt prosjekt fra vugge til grav. Og da holder det ikke å bare møtes foran en skjerm hvor en kan slå på og av kamera og lyd med et tastetrykk. Visst kan digitale møter fortsatt være supplement til å møtes fysisk, men jeg håper det aldri blir noen erstatning.

Wikipedia sier at reparasjon er instandsettelse etter skade eller forfall. Denne høsten er det nettopp det som må ha fokus mellom oss. Vi må sette i stand de gode møteplassene som vi hadde før pandemien slo til. I menighetsarbeidet og her i Orkdal prosti tenker jeg både på gudstjenester, trosopplæringstiltak og diakonale tiltak. Det er så mange gode tilbud i soknene våre som nettopp har fellesskapet som sitt anliggende. Det er i et fellesskap disse finner sted. Nå må vi ta fellesskapet tilbake, ta det i bruk igjen; møtes til hyggelige lag og slik bygge og pleie relasjoner i visshet om at «ingen av oss lever for seg selv.» (Rom. 7, 14).

I flere sokn vet jeg at det planlegges frivillighetsfester så fort det blir mulig. Mange frivillige i menighetene våre har gjort en enorm innsats den siste tiden, slik at gudstjenester og kirkelige handlinger kunne bli avviklet på en god og trygg måte. Nå vil vi møte dere, ta dere i hendene og si takk, tusen takk!

Vi har «lært» noen nye ord under pandemien:

· Testing

· Isolasjon

· Smittesporing

· Karantene

Fremover nå håper jeg disse ordene kan bli mindre aktuelle og brukt blant oss, og at vi etterhvert kan bytte de ut med disse:

· Fellesskap

· Fest

· Glede

· Opplevelser

Takket være et godt helsevesen og kloke ledere kan vi snart starte på reparasjonsarbeidene. Jeg er klar og gleder meg!


prost Dagfinn Thomassen