-De som er tatt er ikke de eldre sjåførene

Meninger

SERTIFIKAT FOR DE ELDRE GEOGRAFISK !

I et flertall på stortinget bestående av AP, FRP,SV kom kravet om at man etter fylte 80 år må ha fornyet helseattest hvert tredje år å beholde førerkortet.Dette skulle ha trådd i kraft fra 1.august i år 2021.

Det som forbauser meg er samferdselsminister Hareide og regjering ikke følger opp et stortingsvedtak.

Personlig vil jeg si at alle å enhver som har kommet i denne alderen tar ansvaret her å vurderer om man er skikket for fortsatt å kjøre bil etter å ha oppnådd å bli 80 år. Dette er etter min menig en diskriminering av aldersgrupperingen.

Men en medisinsk test bør det fortsatt være, men det som ofte skjer er at den teoretiske delen som utføres blir så forvirrende for enkelte at helseattest ikke oppnådd. Ute i distriktskommunene fungerer det som i dag med dårlig kollektiv samferdselstilbud da er personbilen det eneste fremkomstmidlet for de enkelte for komme seg ut en tur og få utført sine nødvendige ærender.

Jeg oppfordrer våre myndigheter til å se på den geografiske bosetting der trafikken ikke er så belastende at sertifikatet kan fortsatt beholdes på ordinær vis som reglene er i dag med en begrenset kjøring geografisk!

Til slutt vil jeg understreke den siste tids trafikksikkerhets debatt om mange stygge kjøringer her ute på Øyene! De som er tatt under UP sine kontroller er ikke de eldre sjåførene!

Per Ervik

Pensjonistpartiet