-Er statistikken bedre på Frøya?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

Meninger

Ang. trafikksikkerhetsarbeid i Øyregionen

La meg presisere at både jeg og Pensjonistpartiet ønsker å påvirke i positiv retning på et stadig økende samfunnsproblem, men det er valget av veien å gå for å nå målet det stilles spørsmålstegn ved.

Når Hestnes ber oss se til Frøya som har et eget trafikksikkerhetsutvalg og stiller spørsmålstegn ved dagens ordning i Hitra der utvalg for plan, miljø og landbruk har det politiske ansvar er godt nok så var det det jeg reagerte på. Er statistikken bedre på Frøya til tross for at dem har et eget trafikksikkerhetsutvalg?

Om ikke det kom klart nok frem i mitt innlegg så beklager jeg det.

Et samspill over kommunegrenser for om mulig å få påvirket denne uheldige utviklingen hvor det bla. kan benyttes felles ressurser i skole, politi og trygg trafikk er vi selvfølgelig positiv til og den muligheten mener jeg vi har ved å inngå et tettere politisk samarbeid også med dagens ordning der det politiske ansvaret er tillagt UPLM.

Jan E Handberg