Sommer i Fillan med Sommerfillan

Lars Peder Hammerstad 

Meninger

For første gang blir Hitra Senterparti delaktig i sommerfesten som «Sommerfillan» egentlig er, med egen stand i martnasområdet. Sommerfillan er en god sosial begivenhet for oss alle, hvor du kan oppleve, smake og le, kort sagt kose oss sammen i felleskap. I år er dette spesielt velkomment, da vi over tid har levd midt i en pandemi.

For Senterpartiet er dette også en mulighet til å bli mere synlig i en noe uvanlig valgkamp, som innledningsvis har vært preget av tida vi har vært og er inne i.

Torsdag kan du treffe fylkets hovedutvalgsleder for utdanning, Kari Anita Furunes.

Hun kommer til oss ca kl 15.00 torsdag 29/7, hun starter da med en spesielt tilrettelagt befaring på Guri Kunna avd. Hitra. Dette blir en befaring for spesielt inviterte, lokalavisa er naturligvis invitert.

Fylkets hovedutvalgsleder Hallgeir Grøndtvedt kommer også torsdag 29/7 og blir å treffe på Senterpartiets stand for en vei prat med interesserte innbyggere. Om dere er opptatt av veivedlikehold, gang / sykkelsti, tuneller, fergeforbindelse eller bru lokalisering, noe som jeg tror de fleste i hele regionen er, så kan dere benytte anledningen til å treffe hovedutvalgslederen og det lokale Senterpartiet på stand.

Fredag 30/7 kommer 2 og 3 kandidat til Stortingsvalget, stortingsrepresentant Heidi Greni (kommunalkomiteen på Stortinget) og ungdomskandidat Maren Grøthe fra Melhus. Heidi ønsker å bidra til likeverdige og gode kommunale tjenester i alle kommuner i landet. Med sete på trøndelagsbenken vil naturligvis hjemfylket få en spesiell plass i hennes hjerte. Maren vil naturligvis være vår ungdomskandidat opp mot Stortinget, hvor vi tror at hun vil gjøre en meget god jobb for alle, med et spesielt blikk for ungdommen.

Lørdag 31/7 kommer Trøndelag Senterparti ved 1. nestleder, Varaordfører Ole Hermann Sveian fra Malvik til oss og kan svare på det meste fra fylkespartiet og de prioriteringene som gjøres der.

Det er særdeles viktig at vi alle favner om vårt demokratiske styresett, ved å benytte vår lovbestemte rett til å avgi stemme ved valg. Alternativene og konsekvensene av et styresett uten mulighet for demokratiske deltakelse er så alt for tydelige i verden i dag. Som dere kan se, er Senterpartiet nær folk, med kort vei fra folket til de besluttende organer, enten lokalt, fylkeskommunalt eller på Stortinget.

Uansett hvem du stemmer på, benytt stemmeretten - GODT VALG!


Mvh

Lars Peder Hammerstad,

lokallagsleder Hitra Senterparti