Tidligere Hitra Sorenskriveri

Meninger


Hitra sorenskriveri ble opprettet ved kongelig resolusjon 6.oktober 1916, i det Fosen sorenskriveri ble delt i Fosen sorenskriveri og Hitra sorenskriveri. Hitra sorenskriveri besto av tinglagene Frøya, Hitra, Fillan, Hemne og Agdenes. Hitra sorenskriveri ble nedlagt ved kongelig resolusjon av 13.mars 1959. Fosen sorenskriveri og Orkdal sorenskriveri delte det nedlagte embetet mellom seg, ved at Fosen sorenskriveri tok seg av kommunen på øygruppene Hitra og Frøya. Dette her var en maktfaktor i embedsverket .

Sorenskrivere i Hitra:

  • F.L.Midelfart 1917-1926
  • P.Haukås 1926-1937
  • S.Berg 1937-1946
  • K.L.Christiansen 1946-1947
  • O.Hagen 1948-1959

I de siste årene fungerte boligen som kapellanbolig og var eiet av Opplysningsvesenets fond.

Boligen var solgt til E.H bygg A/S Hitra og fremstår nå i flott restaurert oppusset stand som er en fryd for øyet!


Mvh

Per Ervik