- Erklær klimakrise nå!

Erlend Broholm 

Meninger

Interpellasjon til Hitra kommunestyre:

Erklær klimakrise nå!

Mandag 9. August la FNs klimapanel fram en ny rapport med en klar beskjed: klimakrisen må tas på alvor!

Rapporten, som er skrevet av 234 forfattere fra over 65 land, presenterer dystre tall for menneskets framtid på jorda. Den konstaterer at det er vitenskapelig bevist at menneskene forårsaker klimaendringene, om noen fremdeles var i tvil om det. Samtidig påpeker rapporten at klimaendringer påvirker alle områder på jorden, til og med oss i nordlige Norge.

Den globale klimatemperaturen har steget med 1,09 grader celsius i perioden 2011-2020, sammenlignet med 1850-1900, og rapporten konkluderer at Parisavtalens 1,5 -graders mål kommer til å bli nådd allerede på 2030-tallet.

I sommer har vi sett store skogbranner i Tyrkia og Hellas, rekordtørke i Sibir, og storflom i Europa. Ekstremværet kommer til å komme oftere og oftere, om vi ikke handler nå. Her i Norge kommer en 4-graders økning føre til 5-6 grader varmere, samt 20-30% mer nedbør.

Hitra kommune må ta denne rapporten på alvor, og må ta grep for å bidra til å senke våre utslipp. Alle monner drar! Her må vi som lokalpolitikere vise at vi tar våre innbyggeres framtid på alvor.

Hitra SV foreslår følgende:

1. Hitra kommune erklærer at den globale oppvarmingen og tap av naturmangfold er en krisesituasjon for Norge og Hitra kommune.

2. Hitra kommune prioriterer revideringen av Energi- og Klimaplanen, og får den opp til behandling innen inneværende år.

3. Hitra kommune oppnevner et tverrpolitisk utvalg med tydelig mandat, som inneholder blant annet følgende punkter:

  • Utvalget tilknytter seg relevant fagkompetanse.
  • Utvalget utarbeider en uttalelse med konkrete tiltak som kommunen skal gjennomføre for å senke sitt karbon-fotavtrykk.
  • Uttalelsen skal også inkludere konkrete tiltak som næringslivet og innbyggere kan gjennomføre for å minske sitt karbon-fotavtrykk.
  • Utvalget skal legge fram arbeidet for politisk behandling innen 01. desember 2021.

Erlend Broholm

Kommunestyrerepresentant for Hitra SV