- Digitale løsninger for enkeltmennesker

Meninger

Rundt 600.000 personer i Norge er ikke digitale og stadig flere eldre står utenfor digitalsamfunnet, er oppslag i dagenes nyheter.

Dette mener jeg er å diskriminere en del av Norges befolkning da valg av brukerløsninger «anologt», som mange eldre spesielt ønsker fortsatt å bruke da ikke alle har den nødvendig hjelp for åpne og lese digitale henvendelser på Altinn - Digipost.

Pensjonistpartiet ser med stor uro på dette da dette handler om en valgfrihet for enkeltmenneske hvordan man skal betale for å ta bussen eller annen kollektiv transport uten at man blir «kriminalisert» når de kommer frem med penger og skal betale. Stor bekymring er det også når det sendes ut svar på prøver om helsetilstanden fra leger på Altinn til brukere som knapt kan å bruke mobiltelefonen og ikke kan åpne Altinn uten hjelp .

Pensjonistpartiet er ikke i mot digital utvikling, men håper fortsatt at brev og postkassen fortsatt skal brukes enda en stund frem i tid for dem som ønsker det.


Per Ervik

Pensjonistpartiet