Sommerjobb for ungdom

Martin Glørstad Jobotn, Mikkel Østmark Andersen og Markus Hårnes-Lønseth har i sommer jobbet på Hitra golfklubb med å klippe gress og vedlikeholde banen.   Foto: Malin Wen Morvik og Aurora Hammerhaug-Selvåg

Meninger

Hitra kommune har også i år, i samarbeid med Frivilligsentralen, gjennomført en ordning der ungdom har mulighet til å få seg sommerjobb.

Ordningen går ut på Frivilligsentralen tar imot søknader fra ungdom som ønsker sommerjobb, og gir tilbud om arbeid i lokale lag og foreninger. Kommunen betaler lønnen til ungdommen, i tillegg får laget godtgjøring for å ha ungdommene sysselsatt.

Vi i Hitra Golfklubb var så heldige få tildelt tre ungdommer som var hos oss i to uker. Det arbeidet som ble gjort av ungdommene gjorde at vi fikk hevet kvaliteten på banen ytterligere hakk. Dette til glede for lokale spillere, og ikke minst de mange som reiser til Hitra for å spille på banen vår.

Vi ønsker derfor å takke de tre guttene som jobbet hos oss, Martin, Mikkel og Markus, for en solid arbeidsinnsats. Hitra kommune og Frivilligsentralen fortjener også en stor takk for et fantastisk tilbud for både ungdommen, og de ulike lagene/foreninger. En slik hjelp er uvurderlig for oss som klubb, og vi håper derfor at tilbudet skal fortsette i årene som kommer.

Med vennlig hilsen

Inge Larsen på vegne av Hitra Golfklubb

Lokalvisa laget i sommer en reportasje på de sommerjobbende ungdommene. Den kan du lese her: