- Vil vurdere økonomisk kompensasjon om forslaget blir en realitet

Hitra camping  Foto: arkiv

Meninger

Til Multiconcult

Merknader oppstartmeldingen: Detaljreguleringsplan for industriområdet Kalvøya – Hitra kommune

Siden 1979 har undertegnede eid og driftet Hitra Camping. Vi er Hitras største campingplass med utleiehytter, oppstillingsplasser til bobiler og store grøntarealer for telt. Våre gjester besøker oss for naturopplevelser, fred og ro samt rekreasjon. Vi har også 10 småbåter vi leier ut. Det er med stor forferdelse at vi nå får høre at Aunøya og strandlinjen rundt som er regulert til statlig friluftsområde ønskes benyttet til industri. Aunøya er for våre turister en av våre hovedattraksjoner. Mange av våre gjester har faste fiskeplasser rundt Aunøya, det fiskes også mye krabbe i området, ofte foregår dette i strandsonen. Om sommeren besøker skoleklasser oss, samt vi har i mange år holdt leirskole. Disse har alle vært flittige brukere av Aunøya.

På Aunøya foregår bla fugletitting av havørn, hegre kollonier, traner, ender og ærfugl . Grilling, bading, rokurs, dykking bla. med harpun, sanking av skjell og sommerskole er noen av aktivitetene som foregår i området. Det er et rikt dyreliv i området og det må nevnes at også hjort og rådyr svømmer til og fra øya. Om vinteren benyttes også Aunøya til å gå på ski.

Da Kalvøya skulle benyttes av Akva Group forstod vi det slik i utgangspunktet at det var lys og vaskeautomater til notvegger som skulle produseres på anlegget. Utviklingen har med tiden sakte, men sikkert tatt en helt annen retning. Vi ble aldri forespeilet at det skulle bli storproduksjon av oppdrettsmerder så nært et bolig- og turistområde.

Mange av våre gjester ankommer oss med båt. Flere kommer fra Trondheim og tar oftest Djupsundet. Dette er altså Hitras inngang. Det er for oss hårreisende at Hitra Kommune som er såpass rigid på tillatelser i det hele tatt vurerer de nye planene.

Utifra denne reguleringsplanen vil Hitra Camping få sin attraktivitet ytterligere redusert. Ved evt. salg vil prisen på anlegget vårt bli vesentlig lavere grunnet restriksjonene som følger av denne båndleggingen. Vi møter planene med sterk motstand og vil vurdere økonomisk kompensasjon om forslaget blir en realitet.

Mvh

Kurt Terje Heggvik

Hitra Camping