- Politikk er et ønske om makt for å skape et samfunn rettferdig for alle

Geir- Are Valle 

Meninger

Ideologi

Politikk er et ønske om makt for å skape et samfunn rettferdig for alle. Ingen ønsker en politikk som er rettferdig for noen, men urettferdig for andre. Vi har forskjellige preferanser på hva som er rettferdig, og hvordan vi oppnår rettferdighet.

Politiske ideologier vektlegger derfor forskjellige nivå av makt staten skal ha over mennesker for å oppnå det overordnede mål om rettferdighet.

Kristendemokratisk politikk

Vi har våre idealer fra en tid hvor fellesskapet skulle stille opp for de som ikke klarte seg selv. Våre tanker og sosiale engasjement har sin inspirasjon fra kristendommen som har prega samfunnet vårt i mer enn 1000 år.

Da det gamle bondesamfunnet gikk over i den industrielle tidsalder ble den sosialistiske ideologi formalisert som sosialdemokratiet.

Samtidig ble et spøkelse med på ferden. Kravet om det produktive mennesket.

I dag møter vi den underliggende konflikten mellom sosialdemokrater og kristendemokrater i det ufødte menneskets funksjonsdyktighet. Vil det nye livet være produktivt, eller vil dett stillers krav til fellesskapets evne til å forsørge det?

Det høyreekstreme paradoks

Den 22. juli i år kom et krav om at høyresiden måtte ta et oppgjør med terroristens tanker. Jeg antar at det kom fra de muslimfiendtlige holdninger vi finner hos et av partiene som plasserer seg på høyresiden i norsk politikk.

Å bruke retorikk på en slik måte vil si det samme som å plassere partiet Venstre på venstresiden av norsk politikk. Liberalisme er en politisk retning med minst mulig statlig regulering av borgerne.

FrP og Venstre er eksempler på liberalistiske partier.

Ser vi på de høyreekstreme retninger som nazisme og fascisme, så er en full statlig kontroll av næringsliv og borgere grunnleggende. Den ene vil til og med kontrollere hvem som skal få barn med hvem og hvem som har livets rett.

Marxistisk ideologi

Høyreekstreme og marxistiske ideologier har flere fellestrekk enn høyrepolitikken med sosialdemokratiet og kristendemokrater har.

Jeg tenker de også vil det beste for mennesket, men at de ser mer mennesket som et middel og ikke et mål i seg selv.

Ved å statskontrollerte alt fra kommunikasjon til transport så vil marxistene ha full kontroll. Vi skal ikke ha valg av tjenesteyter i et marxistisk samfunn.

Det mest provoserende slik jeg ser det i deres skamløse forsøk på å få kristne velgere, er at de ønsker en økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. Marxistisk ideologi vil også abortere foster som ikke er produktive.

Bokbålene før andre verdenskrig med litteratur som ikke passet regimet spøker også i bakgrunnen.

Så hvilken ideologi ønsker vi å legge til grunn for det samfunnet våre barn og barnebarn skal arve.

Geir- Are Valle

Frøya KrF