- Venstre vil gi tilskudd til tapt læring

Venstre-leder Guri Melby   Foto: NTB

Meninger


Kunnskapsminister og Venstre-leder Guri Melby og regjeringen ser at mange barn og unge har tapt læring som følge av de smitteverntiltakene med nedstenging i skolen som myndigheten har måtte innføre på grunn av pandemien. Derfor bevilges det ytterligere 240 millioner kroner til tiltak for at de unge skal få like muligheter i livet som de ville hatt under normale omstendigheter.

Tilskuddet går til kommuner, fylkeskommuner og friskoler. Melby vil at disse bevilgningene kan brukes til for eksempel leksehjelp, ettermiddagsskole eller intensivkurs, til å styrke kontaktlærerrollen og andre tiltak i skole og barnehage. Det skal være et lokalt handlingsrom for å vurdere hva tilskuddet skal brukes til.

Målet er at ingen skal ta med seg problemer de har fått med seg under pandemien, videre i livet.

Dette er gledelig også for oss i Frøya kommune. Så får vi håpe at den unntakstilstanden som har vært også for elever, foreldre og lærere under pandemien, er over.

Robert Kløven,

nestleder i Frøya Venstre.