- Svært positivt at så mange valgte Høyre og FrP

Meninger

Det var svært positivt at så mange valgte Høyre og FrP. Dette gir muligheter for valget om to år.

Da Frøya ønsker fortsatt borgerlig politisk ledelse med sin Høyre-ordfører, og da Hitra kan ønske og ha mulighet for samme situasjon.

For da skal dagens Vg-elever være med å avgjøre lokalpolitisk ledelse i Øykommunene og Fylkeskommunen for de neste 4 år..

Lykke til !

Egil Hestnes


Sterkt borgerlig overtak på Guri Kunna i skolevalget

Flertallet av Guri Kunna-elevene stemte nesten motsatt av de andre videregående skolene i fylket.