- Pensjonistpartiets asfaltprogram!

Sigrid Helene Hanssen  Foto: Cecilia Brurok

Meninger

Jeg ser Pensjonistpartiet retter ett spørsmålstegn til fylkeskommunen om de har glemt de 1000 metrene av «Børøysundveien» i årets asfaltprogram. Årets asfaltsesong nærmer seg slutten og vi er flere som har sett asfaltmaskinene i drift på vår vei rundt i kommunen. For første gang på mange år har vi hatt egen asfaltfabrikk i øyregionen og mulighetene for kortreist asfalt har absolutt vært tilstede. Det som forundrer meg er at Pensjonistpartiet i sitt innlegg ikke nevner de resterende 47364 metrene av fylkesveger som har grusdekke i Hitra kommune.

Selv bor jeg langs en av disse fylkesvegene med grus i toppen, som nå ikke bare fylkeskommunen har glemt, men også Pensjonistpartiet. Det ble sist vinter gjort vedtak i kommunestyret om en prioritering av fylkesvegstrekkene i kommunen som mangler asfalt. I samme vedtaket ble det også lagt til rette for en mulig medfinansiering fra kommunen vår. Alt i alt ett godt stykke arbeid med ett tilbud som fylkeskommunen absolutt burde vurdert. Dette vedtaket omhandler imidlertid alle fylkesvegstrekningene i kommunen, ikke bare «Børøysundvegen».

Alle grusveier i kommunen burde snart være historie! Noe som er i ferd med å bli en realitet for de som bor langs kommunens egne veger, for mange av disse strekningene opprustes og asfalteres i år og neste år. Fylkeskommunen bør gå i seg selv og få en kraftig påminnelse om at vi har alt for mange meter med veg med dårlig kvalitet i denne kommunen, ja hele 48364 meter! Dette er en belastning både for kommunens innbyggere, miljø og økonomi. Veg med god og trygg framkommelighet er en av flere viktige infrastrukturtiltak som må på plass om kommunen skal bli attraktiv for nye innbyggere i årene som kommer.

Tilbake til «Børøysundvegen» – eller fv 6440 som den egentlig heter, i fylkeskommunens vegliste står det at den har 3584 meter med grusdekke, men de vil kanskje ikke ha asfalt de som kjører ut til Nordvika?

Med ønske om ett godt valg til alle!

Sigrid Helene Hanssen

Leder Hitra Høyre