Møte med artisten og pilegrimen Moddi

Meninger

Det er mange i landet vårt som er blitt begeistret for den unge artisten og låtskriveren fra Senja. Han er som et stort fyrverkeri på sine mange instrumenter.

Under Olavsfest i Trondheim i sommer fikk mange et flott og tankevekkende møte med fyrverkeriet Moddi. Olavsfest betalte Moddi for å gå pilegrimsveien fra Oslo til Trondheim i 38 dager. I avtalen lå det to premisser: Moddi skulle i løpet av disse dagene lese hele Bibelen fra perm til perm. Og så skulle ha skrive flere salmer som skulle brukes under Olavsfest. Han fikk en utfordrende vandring som loddet dypt artisten.

De to store fullsatte konserter i Nidarosdomen og Vår Frue kirke og en samtale med artisten en ettermiddag ga et lyttende publikum rikelig valutta

Moddi kunne fortelle at han vokste opp i et aktivt kristent ungdomsmiljø på Senja. Men i ungdomsårene kom kristendommen på avstand. Det ble mer tvil enn tro.

Men da han under vandringen kom til de fire evangeliene som beskriver Jesu liv og virke på jorda for 2000 år siden, ble han fascinert. Møtet med Jesus i Bibelen gjorde noe med ham.

En av de første salmene han sang under konsertene i Nidarosdomen og Vår Frue kirke var denne fra Norsk Salmebok nr 364.


Så kom du da til sist, du var en fremmed,

en sagnfigur man nok snakket om,

Så mange hadde laget bilder av deg,

du sprengte alle bilder da du kom!

Vi tok deg frekt til inntekt for vårt eget

og flagget med ditt navn i krig og fred,

vi bygde katedraler høyt mot himmelen,

men du gikk hele tiden lengre ned.


Du er den sang om livet som jeg glemte,

den sannhet jeg forrådte dag for dag.

Jeg svek meg selv; det speilet som jeg gjemte,

Har dine dybder, dine ansiktsdrag.

Kom nærmere, og bli hos meg! Det mørkner,

Og kanskje lysner det igjen på ny.

Ditt liv skal bære meg, jeg hører trosten,

Som synger dagen inn før morgengry.

Bertel Aasen