-At kommunen skal bidra der fylkeskommunen har forsømt sitt vedlikehold er helt forkastelig

Meninger

Kommunal medfinansiering for reasfaltering av fylkesveg 6456 Straum - Hestnes

I førstkommende formannskapsmøte legger kommunedirektøren fram sak «PS 145/21 Kommunal medfinansiering av Fv 6456 Straum – Hestnes». Saken omhandler kommunal medvirking til delfinansiering for oppgradering og asfaltering av strekningen Straum – Hestnes. Tiltaket er kostnadsberegnet til 5 millioner kroner hvor forslaget fra kommunedirektøren inkluderer en delfinansiering med 1,5 millioner kroner.

Hitra Kommunestyre gjorde i sitt vedtak i møte den 26. november i 2020 en prioritering med en rekkefølge for asfaltering av grusvegstrekninger, som også inkluderte en mulig medfinansiering fra kommunen. Vegen som nå får tilbud om kommunal medfinansiering har hatt asfaltdekke i flere tiår og er ikke en del av kommunetyrevedtaket. At vegen har dårlig standard på deler av strekningen er det ingen tvil om, men at kommunen skal bidra med midler der hvor fylkeskommunen har forsømt sitt vedlikehold gjennom mange år er helt forkastelig. Og hva gjør dette i neste runde for alle kommunens fylkesvegstrekningen med grusdekke som kommunestyrevedtaket omfatter? Jo de rykker ennå lenger ned på prioriteringslista, for nå bygges det forventninger om at kommunen også skal bidra med midler til vedlikehold av fylkesvegstrekninger som allerede har asfaltdekke i Hitra kommune.

Asfaltering av fylkevegstrekninger med grusdekke går over budsjett som investerer i oppgradering av vegene, og er i seg selv en investering for framtida både for fylkeskommunen, som får reduserte vedlikeholdskostnader, og for grendene i kommunen som får økt tilgjengelighet.

Reasfaltering av fylkesveg er vedlikehold, og det skal kommunen holde seg langt unna. Dette er å gå alt for langt inn i fylkeskommunens oppgaver.

Med 5 millioner kroner som dette prosjektet er kostnadsberegnet til, så hadde iallefall hele «Børøysundvegen» fått asfaltdekke – ja faktisk helt fram til Norvika. For meg er dette enkelt, skal kommunen bidra med midler til asfalt på en fylkeveg, ja da skal det gå til en av grusveistrekningene som er prioritert i kommunestyrevedtaket!


Sigrid Hanssen

Medlem i formannskapet og gruppeleder for Hitra Høyre