- Hvorfor skyter leder i Hitra Høyre spurv med kanon?

Meninger

Pensjonistpartiet ser at leder i Hitra Høyre Sigrid Helene Hanssen bruker spalteplass for å kritisere Pensjonistpartiet i spørsmålet om veivedlikehold på Hitra.

Vi er fullt klar over at man trenger mere midler til å finansiere de resterende 47364 meterne av fylkesveger som har grusdekke i Hitra kommune.

Pensjonistpartiet er enig i at alle grusveiene i kommunen burde snart være historie og viser til det gode samarbeidet partiene Pensjonistpartiet, Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet har i fylkeskommunen.Oppfordrer lederen i Hitra Høyre til å bruke kreftene mot de rødgrønne partiene i fylket som konsekvent stemmer ned forslagene om økte veimidler som kommer fra PP. H. V og Frp

Trøndelag fylkeskommune bør ha som målsetting å ta igjen forfallet på fylkesveiene.
Overføringer til drift og vedlikehold må derfor prioriteres.
For å få mer midler til drift og vedlikehold av fylkesveier bør man jobbe for å også kunne disponere noe av de regionale utviklingsmidlene til infrastruktur.
En bevisst reduksjon i fylkeskommunal administrasjon og styring kan også frigi mer midler til fylkesveier.
Det er positivt at regjeringen har satt av ekstra midler til fylkesveg, reasfaltering og til skredsikring. Strekninger som er særlig viktige for næringstransport må prioriteres for vedlikehold; spesielt dersom de også vurderes som trafikkfarlige.La oss kjempe videre sammen om å få vedtatt økte midler til veivedlikehold på Hitra.

Pensjonistpartiet skal i hvert fall stå på.

Svein Otto Nilsen, gruppeleder i fylkestinget for Pensjonistpartiet

Per Ervik, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Hitra kommune