Per Krangnes sin bortgang

Ved veis ende

En klok mann, venn og kamerat og organisasjonsmenneske har gått bort.

Per Magne Krangnes (1948–2022) – kokken, stuerten, organisasjonsmannen, politikeren, tillitsmannen, sjømannen, kameraten og familiemannen – døde på sykehjemmet i Fillan fredag den 17 juni. Som de fleste kjente til har er over en lengre periode vært preget av sykdom med hyppige besøk på sykehus for flere ting samtidig. Per var alltid full av optimisme og så for seg ei framtid med et lengre perspektiv enn det som nå skjedde. Hans avskjed var uten dramatikk og foregikk fredfullt.

Per var født og oppvokst på Hitra, på Sør Vollan. Han var meget stolt av sitt fødested. Selv om han tidlig forlot Hitra for å søke arbeide til sjøs så var det alltid Hitra og familien som sto han svært nær. Per var ekte hitterkaill av hele sitt hjerte. Under sin karriere reiste han mye som sjømann, han reiste som kokk og senere som stuert på mange båter. I tillegg hadde også andre jobber på ulike steder. Han underviste som lærer i matfag, hovmester ved hotell, barsjef, og driver av Studenthytta i bymarka i Trondheim, drev eget spisested på Orkanger, i det hele en mann med masse erfaringer og stor arbeidsevne. Personlig var jeg så heldig at jeg fikk møte Per og hans kone Gerd Eva i mange av de ulike posisjonene de begge jobbet i. Gjennom mange år har jeg hatt gleden av å kjenne Per og fått tatt del i mye av hans liv.

Men mest av alt fikk jeg lære Per å kjenne etter jeg selv flyttet tilbake til Hitra i 2011. Som litt ny igjen på Hitra var det svært godt å kunne dra nytte av mitt bekjentskap til Per. Han kunne veilede, hjelpe meg å finne tilbake til røttene mine, veilede innenfor familien om hvordan det hele hang sammen. Han lærte meg mye om hittersamfunnet, hvordan det kunne fungere på godt og vondt. En meget nyttig lærdom for en som følte seg litt ny. Per var en del av Hitra. Han var en svært aktiv mann med stor ansvarsfølelse. Han var politisk opptatt og hele tiden aktiv. Per var medlem av Arbeiderpartiet i mange år, og satt sågar som leder av partiet i en periode. De seneste årene gikk han over til Rødt og satt som vara til kommunestyret inntil dags dato.

Som organisasjonsmenneske var Per noen av de absolutt beste. Han var svært aktiv i LHL hvor han i flere år satt i styret. Med sin positivisme, engasjement bidro han til at laget utviklet seg på en svært positiv måte. Han hadde en framferd som gjorde at alle som omgikk han ble glad i Per. Samme hva det gjaldt, hvilke oppgaver som måtte løses så var det aldri nei i Pers munn. Per stilte opp, løste sine oppgaver til alles tilfredshet. Han var en mann du kunne stole helt og fullt på, til det siste. Han var absolutt det vi i dag kaller, av heil ved, og en hedersmann.

Inntil han trakk seg på grunn av helsesituasjonen til sin kone, og sin egen, satt Per som nestleder og kasserer i LHL. Han satt også som styremedlem i Hitra Pensjonistforening. I det hele tatt var Per et helstøpt organisasjonsmenneske til glede for både organisasjoner og mange mennesker i Hitra kommune. At Per nå har gått ut av vår tid vil merkes i vårt samfunn. Han vil bli sterkt savnet, som nær venn, kamerat, medarbeider i organisasjonene og ikke minst politisk. Han glødet for solidaritet og fredsarbeid.

Spesielt som leder av LHL, og som nær venn få takke Per for hva du har betydd for oss i organisasjonen, og for hver enkelt av oss.

Våre tanker går nå til hans nærmeste familie, og spesielt til Tom Marius.

Jann O Krangnes

Leder LHL Hitra