Høyre mener det er dårlig kvinnepolitikk å avvikle private sykehjem og private barnehager. Arbeiderpartiets motstand mot private tilbydere av tjenester, rammer de tradisjonelle kvinneyrkene hardest. Hvorfor er det greit at kommuner eller andre offentlige aktører kjøper private tjenester via anbudskonkurranser når det gjelder for eksempel nye kommunale veier og bygg, men ikke når det for eksempel gjelder barnehager og sykehjemsplasser?

Høyre ønsker å legge til rette for gründere innenfor helse og omsorg! Vi skal jobbe for å løfte fram en bredde av kvinnelige rollemodeller og gjøre flere kvinnelige gründere synlige.

Vi trenger gründerskap og innovasjon innenfor helse- og velferdssektoren for å få et mangfold av løsninger også innen denne bransjen. Det kommer oss som innbyggere til gode. Dessverre er ikke alle former for gründerskap like godt mottatt av alle. En gründer som satser og skaper arbeidsplasser innenfor kvinnedominerte bransjer, omtales av venstresiden i norsk politikk som “velferdsprofitører”, mens gründerne i mer mannsdominerte yrker gjerne omtales som “innovatører”. Slike holdninger og valg av begrep er ødeleggende og må ta slutt. Venstresiden gikk til valg på å fjerne de påståtte velferdsprofitørene. Og nå skal de innfri sine lovnader; det skal legges til rette for systematisk avvikling av private aktører innenfor helse og omsorg. Den nye regjeringen setter med dette kvinnelige arbeidsplasser og kvinnelig gründerskap i fare.

Blant driverne av private helse- og omsorgstjenester finner man mange kvinnelige gründere. Dette er kvinner som sørger for et mangfold i velferdstjenestene til deg og meg. Høyre ønsker et mangfold av valgmuligheter når vi skal velge barnehage til våre barn, lege til oss selv, eller hvem som skal ta vare på dine foreldre når de ikke lenger er i stand til å ta godt nok vare på seg selv. Høyre vil legge til rette for økt bruk av private tilbydere av tjenester innenfor helse og omsorg. Kvinnelig gründerskap innenfor helse og omsorg skal ønskes velkommen.

Vi vil jobbe for at kvinner skal kunne ta bevisste valg som sikrer økonomisk uavhengighet og mulighet til å bestemme over egne liv. Kvinner skal være med på å eie sin del av verden, sin egen framtid og sin arbeidsplass.

Kvinne, ta din plass! Gratulerer med kvinnedagen!

Styret i Trøndelag Høyres kvinneforum

v/ nestleder Aimée Leistad