- Gledelige tiltak for fiskerinæringa

Arild Jan Holmen.