Dersom en kommune har 1000 innbyggere og 30% av dem avgir stemme for eller imot sammenslåing med en eller flere nabokommuner og 60 % sier nei, da er det 300 som sier sin mening og 180 av dem sier nei. Skal de 180 bestemme over de 1000?

La våre valgte politikere bestemme!

Samfunnsinteressert hobbymatematiker