De fleste er vel enige om at Øyregionen har hatt ei god utvikling på mange viktige områder  siste fireårs-periode.Gode rammebetingelser for kystnæringslivet har i stor grad bidratt til ei positiv utvikling, og her kommer rikspolitikken inn i bildet.Folkevalgte på alle nivå gir betydningsfulle bidrag, men vi må ikke glemme at de store rammer og utviklingsmuligheter legges i sentrale rammer og vilkår som gis av regjering og storting.Ved valget mandag kan vi gi ei borgerlig regjering med statsminister Erna i spissen muligheten til å fortsette med å gi kystNorge gode utviklingsmuligheter for framtida.Stem borgerlig - Stem Høyre.Godt valg !Egil Hestnes