Gledelige tiltak for fiskerinæringa

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre har ved flere anledninger etterlyst tiltak for å sikre grunnlaget for den tradisjonelle fiskerinæringa. Derfor er det riktig å gi anerkjennelse når det er politisk enighet i Frøya kommune om akkurat dette.

Ett eksempel er stimuleringstiltak ved erverv av fiskefartøyer. Et annet eksempel er bevilgninger til vedlikehold og drift av de fiskerihavnene som kommunen har ansvar for. Et tredje eksempel er forutsigbarhet for «Naustprosjektet» på ungdomsskoletrinnet. Et fjerde eksempel er at næringas syn blir rimelig ivaretatt ved rullering av kommunens arealplan som angår sjøområdene.

Den tradisjonelle fiskerinæringa har lange og stolte tradisjoner i Frøya-samfunnet. Næringa har vært gjennom store utfordringer, men framstår i dag som ei moderne næring med god lønnsomhet, og der yngre aktører viser vilje til å satse på fartøyer, redskaper og rettigheter i de kvoteregulerte fiskeriene. Frøya kommune gjør derfor helt rett i å benytte sin økonomiske handlefrihet til å sikre fortsatt rekruttering, vekst og verdiskapning i fiskerinæringa.

Hederlig omtale fortjener også Trøndelag fylkeskommune, som organiserer prosjektet VARP, med mål for driftsopplegg, rekruttering og finansiering i fiskerinæringa.

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre,

Arild Jan Holmen,

leder.