Pensjonistpartiet er i det offentlige rom

Viser til leserinnlegg fra Egil Hestnes nestleder Hitrapensjonistan torsdag med følgende:

«Minstepensjonister og uføre må vente»! Pensjonistpartiet er veldig glad for at flere pensjonister som engasjerer seg, da dette er en stor fanesak for Pensjonistpartiet blant mange andre saker som vi jobber for på vegne av pensjonistene! Derfor er det viktig at pensjonistene blir representert inne i det «Offentlige Rom» der vedtakene gjøres!

Pensjonistpartiet hadde følgende leserinnlegg og kommentar til statsbudsjettet 9.oktober med følgende overskrift «Statsbudsjettet for 2023 gir for lite til pensjonistene» Er det riktig at Pensjonssystemet bidrar til en trygg og verdig alderdom for alle? Spørsmålet i dag er om det foreslåtte statsbudsjettet for 2023 gir muligheten til at pensjonen øker så mye at alle minstepensjonister får en verdig alderdom.

Regjeringen foreslo å bevilge 289,3 milliarder kroner til alderspensjon i 2023. Det er en økning på rundt 7,5 prosent, eller 20,1 milliarder kroner, fra saldert budsjett 2022. Dette beløpet er langt fra stort nok når man vet hvor mange flere alderspensjonister det blir her i landet samt at man må få en kraftig vekst i folketrygdens grunnbeløp.

Fra 2022 til 2023 anslås det at gjennomsnittlig antall alderspensjonister vil øke med 16 000. Alderspensjonister vil dermed utgjøre hele 1 030 300 personer.

Totalt er det vel 160 000 personer som er klassifisert som minstepensjonister, herav om lag 140 000 av disse er kvinner.

For enslige utgjør minstepensjonen nå ca. 230 000 kroner i året.

For gifte og samboende der begge er minstepensjonister utgjør minstepensjon ca. 194 000 kroner.

Dette er beløp som er så lave at man nå snakker om fattigdomsproblematikk.

Tiden er nå inne for å løfte pensjonen kraftig opp slik at det er mulig å leve av trygden.

Det var ikke noe i det foreslåtte statsbudsjettet fra SP/AP-regjeringen som sier at man ønsker å løfte kraftig de lave pensjonene her i landet.

Selv om man foreslår en økning på 7.5% i potten til alderspensjonistene så man ikke glemme at antall alderspensjonister øker med 16000 fra 2022 til 2023. Økningen skjer også pga. vekst i folketrygdens grunnbeløp og reguleringen av pensjoner under utbetaling.

Pensjonistpartiet håper at regjeringen i kommende år ser behovet for å satse på en kraftig økning av pensjonen slik at alle de som har bygget opp landet kan få en trygg og verdig alderdom.

Per Ervik Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Hitra kommunestyre

Svein Otto Nilsen Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting