- En liste over 15 samfunnskritiske funksjonelle oppgaver. Jobben med å bygge vindturbiner står ikke på denne listen