Takk til Per Ervik og Pensjonistpartiet!

Jeg vil på vegne av flere beboere i Olaliområdet få lov til å takke Per Ervik for den innsatsen han gjorde for at vi fikk busslomme i Olalia.

Per jobbet både effektivt og godt i saken og nå står busslomma ferdig.

To dager etter at jeg la saken frem for Per i vinter tok han den med på Fylkestinget og fikk den banket igjennom der uten innvendinger! Svært godt og effektivt jobba Per!

For takknemmelige beboere i Olalia og omegn.

Harry Mellemsæther