Fra 1. september 2022 økte strømstøtten for privatkunder som er berørt av de høyeste strømprisene. Dersom gjennomsnittlig spotpris der du bor er mer enn 70 øre per kWh (ekskl. mva.) i løpet av en måned, vil staten dekke 90 % av prisen over dette nivået.

Alle privatkunder får støtte for strømmen de bruker der de bor. Hvis gjennomsnittlig spotpris i ditt område er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har du rett på kompensasjon – uansett hvilken strømavtale du har. En pris på 70 øre ekskl.mva tilsvarer 87,50 øre inkl. mva.

Dersom du eier en hytte eller fritidsbolig får du ikke kompensasjon for strømforbruket på den adressen. For å få strømstøtte til fritidsboligen må man søke kommunen om bruksendringstillatelse til bolig etter plan- og bygningsloven, og man må kunne dokumentere at slik tillatelse er gitt.

Som representanter for Pensjonistpartiet i Trøndelag reagerer vi kraftig på forskjellsbehandlingen.

Det er ikke alle hytteeiere som har luksushytter og hytte / fritidsbolig er tross alt et tilbud som folk setter stor pris på for å slappe av fra maset i hverdagen. Da bør de ha samme rettigheter som om de kun oppholder seg i sin ordinære bolig. Staten sparer også støtten når folket bruker hyttene sine da dem ikke er hjemme og bruker strøm.

Grunnlovens paragraf 98 sier:

«Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.»

Staten kan ha brutt loven fordi det i denne sak er usaklig forskjellsbehandling mellom sekundærboliger og fritidsboliger i strømstøtteordningen.

Svein Otto Nilsen Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Per Ervik Gruppeleder for Pensjonistpartiet på Hitra