Ordfører Ole L. Haugen fortalte på juryens vegne, at de hadde mottatt uvanlig mange forslag på kandidater til Næringsprisen.

- Det ble en krevende oppgave å komme fram til vinneren med så mange verdige kandidater å velge mellom, sa Haugen,  - men juryen kom til slutt enstemmig frem til at Hitra Turistservice skulle på prisen denne gang.

Tilstede for å motta prisen under Hitterkvelden lørdag, var Astri Eugenie Thams, Jan Leon Pettersen og John Birger Brevik.

- Vi er stolte, overraska og rørte, sa John Birger fra scenen, mens kollega Jan Leon Pettersen avsluttet takketalen med følgende ord;- Astri og John Birger, denne prisen har vi pinadø fortjent!

Juryens begrunnelse:

Årets prisvinner er en bedrift som i 25 år har vært toneangivende i sin bransje i øyregionen og innenfor sin nisje også nasjonalt.

Langsiktighet og hardt arbeid med sterkt fokus på utmerket kundeservice har gjort bedriften lønnsom og til et naturlig valg for mange som besøker Hitra og Øyregion.

Bedriften har bidratt sterkt til å sette Hitra på kartet og har markedsført Hitra nasjonalt, men kanskje aller mest internasjonalt.

Innenfor sin nisje og sitt forretningsområde har de utviklet en unik posisjon i Kystnorge, og de har gjort Hitra til en godt kjent merkevare.

Virksomheten har gitt positive ringvirkninger for samarbeidende bedrifter og annet lokalt næringsliv i mange ulike former.

Mange hus og brygger er blitt oppgradert og tatt vare på, ikke minst takket være denne bedriften.

Dette er en reiselivsaktør som også er aktiv innen eiendomsutvikling og varesalg.

Det er spesielt hyggelig å kunne gi prisen til en bedrift som i år tar nye steg og utvikler seg for framtida.

De etablerer i disse dager nye lokaler og en ny arena for å ta imot besøkende til Hitra – de etablerer det vi gjerne kan kalle en stor-resepsjon for hele Hitra og Øyregion.

Vi snakker om den nye hurtigbåtterminalen ved Hitra kysthavn, og Næringsprisen for 2013 tildeles Hitra Turistservice.