- Hvilken folkevalgt politiker med respekt for sine velgere kan vedta en slik løsning?