Veldig glatt: fire store kjøretøy stod i samme bakken