Pensjonistpartiet tar barnehagene på alvor

Jeg vil innlede med følgende svar til Utdanningsforbundet v/ Lokalagsleder Oddbjørn Larsen:

Barn/ unge/ eldre hand i hand da får vi et godt leveliv i sammen!

 Derfor vil Pensjonistpartiet Hitra prioritere Skole/ Barnehage på lik linje som de øvrige andre tjenesteoppgavene som vi politisk vedtar og delegerer til vår Kommunedirektør for å drifte områdene Skole / Helse og andre viktige oppgaver på en forsvarlig måte !

For at foreldre skal kunne opprettholde et stabilt og forutsigbart arbeidsforhold ,er det viktig at barnehagene tilbyr pålitelige åpningstider og en kontinuerlig drift .Dette gir foreldre trygget i planleggingen av arbeidsdagen og sikrer at de kan oppfylle sine arbeidsforpliktelser uten bekymring for barnas omsorg og oppfølging. For arbeidsgivere er det også viktig å kunne stole på at deres ansatte har en trygg og forutsigbar rammer for barneplass, slik at produktiviteten og arbeidsflyten ikke blir negativt påvirket.

Derfor vi Pensjonistpartiet komme med noen forslag her som kan bidra til dette!

1.På sikt må lønningene opp ,men det må bli en sak mellom KS og Utdanningsforbundet.Dette vil gjøre yrket mere attraktivt og konkurransedyktig sammenlignet med andre sektorer i arbeidslivet.

2.Investere i etter-og videreutdanning:

 Mere etter- og videreutdanning .Dette vil bidra til å heve kompetansenivået i barnehagen og kvaliteten på tilbudet til barna.

3.Etablere et rekrutteringsorogram:

Som bidrar til å trekke til seg kvalifiserte søkere til ledige stillinger kan kommunen etablere et rekrutteringsprogram som inkluderer markedsføringen av Hitra som en attraktiv arbeidsplass og støtte til nyutdannete førskolelærere.Kansje tilbud om refundere studiegjeld!

4.Redusere byråkrati og øke fleksibiliteten i bemanningen:

 PP vil ansette flere ufaglærte assistenter på fast basis i barnehagene .Dette vil sikre at det alltid er et overskudd av ansatte på hver avdeling,noe som vil kunne dekke fravær og sykdom uten å ty til vikarer.Med dette vil det skape en mere stabil og trygg atmosfære for barna. I tillegg vil de faglærte ansatte ,noe som kan bidra til å øke deres kompetanse og kvalitet til barna over tid.

5.Tilrettelegging for tett samarbeide mellom barnehage og skole:

PP vil sikre en god overgang fra barnehage til skole og styrke den tidlige innsatsen ,bør det legges til rette for et tett samarbeide mellom barnehagene og skolene .Dette kan inkludere felles kompetanseutvikling og erfaringsutveksling mellom ansatte i barnehagen og skole.

6.Involvere foreldre og lokalsamfunn:

 PP vil at det skapes et godt miljø for barna og øke bevisstheten om viktigheten av kvaliteteten i barnehagene. Derfor bør man involvere foreldre og lokalsamfunnet i arbeide med barnehagene . Dette kan inkludere foreldrerådet ,opne dager og samarbeidsprosjekter med lokale organisasjoner og bedrifter.

Ved å verksette disse tiltakene kan man øke kvaliteten på barnehagetilbudet og skape et mere attraktivt arbeidsmiljø førskolelærer og fagarbeiderne .Kansje dette kan løse problemer knyttet til bemanning og kvaliteten i barnehagene.

Pensjonistpartiet vil holde fokuset på barnas trivsel og trygghet og til syvende sist er det viktigste målet for barnehagene å sørge for at barna trives og føler seg trygge .Ved prioritere tiltak som fremmer barnas trivsel og trygget blir det et godt grunnlag for barnas utvikling og læring.

Derfor vil Pensjonistpartiet jobbe for at vi har stabile forutsigbare barnehager for både barna / foreldre og arbeidsgivere ,spesielt et øysamfunn som Hitra har oppdrettsindustrien og tilhørende virksomheter som utgjør en betydelig del av økonomien for at begge foreldre er på jobb.

Kansje en liten brannfakkel til slutt:

Kansje barnehagen snart må bli en del av den obligatoriske  norske skole etter at barnet er fylt ett år og mamma og pappaperm er brukt.

Per Ervik

Pensjonistpartiet Hitra