SV vil styrke busstilbudet på Hitra

I dag er det slik at mange innbyggere på Hitra ikke har kollektivtilbud når det er skoleferie. Så godt som alle grender som ikke ligger ved fylkesvei 714, bl.a Akset, Forsnes Kvenvær. Melandsjø osv mangler kollektivtilbud. Årsaken er at det ikke finnes busstilbud i tillegg til skolebussen. Hitras styrke er spredt bebyggelse med stort mangfold. Dette utfordres da folk ikke vil bosette seg på steder hvor det mangler kollektivtilbud. SV er opptatt av levende bygder, og ønsker å jobbe hardt for å bedre kollektivtilbudet på øya.

Et godt busstilbud er også viktig for å få bosatt de flyktningene som Hitra kommune skal bosette.  Det finnes ledige boliger rundt omkring, men en viktig del av integreringa er bl.a. norskkurs. Dette foregår i Fillan, og manglende busstilbud begrenser muligheter for bosetting utenfor Fillan.

Et annet moment er at vi ønsker at eldre mennesker skal få bo hjemme så lenge som mulig, eller så lenge de har lyst. Dette forutsetter at de kan reise kollektivt for bl.a. å handle nødvendige dagligvarer og for å besøke slekt og venner. Samferdsel gir et rikere liv.

ET GODT KOLLEKTIVTILBUD GIR LEVENDE GRENDER.  SV VIL STYRKE BUSSTILBUDET PÅ HITRA, DET FIKSER VI.

Snorre A. Sandvik

2.kandidat Hitra SV