Samferdsel og infrastruktur

Hitra Senterparti vil i perioden 2015 – 2019 jobbe for at våre fylkesveier oppgraderes og reasfalteres, og at det legges fast dekke på de fylkesveiene som i dag er dårlige grusveier.

Hitra Senterparti vil at det i fra vinteren 2015 / 2016 skal innføres utvidet vintervedlikehold i «Eidsbakkan» / «Rønningan» og gjennom Barmfjorden til «barvei standard», dette for å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten.

Vi vil ha innføring av «totalt veiholderansvar» slik at gatelys, gang og sykkelstier blir veiholders ansvar, dvs. Sør – Trøndelag Fylkeskommune. Dette vil medføre at gatelys, som i dag betales av veilag / grendelag, skal overtas av vei eier fylkeskommunen.

Hitra Senterparti vil i perioden jobbe for videreføring av vannverksutbygginga til Ut – Hitra.

For at Hitra Senterparti skal kunne nå frem med disse tiltakene, trenger vi at flest mulig stemmer på oss og dermed gir oss muligheten til stå på for disse sakene med størst mulig påvirkningskraft.

Godt Valg.

Hitra Senterparti

Lars Peder Hammerstad

Ordførerkandidat