Du tillegger meg meninger og holdninger jeg ikke har, Johan!

Johan G Foss  etterlyser mer saklighet fra meg, og mener jeg betrakter alle hans argumenter som «tull og tøys». Jeg mener mitt tilsvar var saklig, og jeg brukte aldri ordene «tull og tøys» .

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Her foregår de store debattene, og her har ikke minst opposisjonen anledning til å stille grunngitte spørsmål og interpellasjoner. Administrasjonen blir selvsagt utfordret og er tilstede og tilgjengelig for spørsmål.

Det omtalte kommunebarometret ble lagt fram for politikerne i fjor også!  På en annen side er eksempelvis NHO’s kommunebarometer/NM i næringsutvikling ikke alltid lagt fram, selv om Frøya skårer høyt. Jeg har imidlertid bedt rådmannen ha det som en regel at alle slike målinger legges fram, enten det gjelder kommunen eller næringsliv, selv om de slettes ikke alltid gir et riktig bilde. En må være kritisk også til slike barometre. Det har jo i flere år pågått en debatt om de nasjonale prøvene i skolen, rett og slett for at det er ulik praksis rundt omkring i kommunene på hvordan man forbereder elevene på slike prøver. Jeg understreker imidlertid at jeg tar resultatene for vår skole på alvor. Forberedt eller ikke forberedt – de er for dårlige. Men for å understreke: Jeg skyter IKKE på lærerne og det er viktig for meg å få tilbakemeldinger på at barn og ungdom på Frøya i all hovedsak har det bra, jfr. Ungdata-undersøkelsen.

«Tenkende mennesker jeg har vært i kontakt med, skjønner disse resonnementa, og erkjenner at det ligger realiteter i dem», sier Johan. Og prøver ikke å skjule at jeg ikke hører til gruppen «tenkende mennesker». Jo da, jeg tenker, og jeg er opptatt av demokrati og åpenhet. Og jeg har som hovedregel at folk flest «tenker sjæl". Og historien har lært oss at de som prøver å holde tilbake opplysninger, de blir til slutt avslørt. Også fordi vi har en presse som jakter «gode» oppslag.

Jeg tror jeg gir meg der, Johan. Du har rett til å mene det du skriver, og jeg har rett til å si at du tillegger meg handlinger og meninger jeg ikke har.

Berit Flåmo

Ordfører (AP)