- Ansatte prøver hver dag å finne gode tilbud hvor hovedfokus er trygghet, verdighet og fullverdige liv