Kirkegårdsforfall

Jo rikere dette landet blir, med kommuner som leverer overskudd, jo flere oppgaver løses dårlig med henvisning til at det mangler penger.

Spesielt trist er dette når det rammer slike steder som en kirkegård. Det siste hvilestedet, der man skal kunne finne fred og gode minner om den man har mistet.

Er vi enige i at en kirkegård skal være et sted der ting er på stell, at både fellesområdet og den enkeltes gravsted pyntes og holdes i orden, da er det vanskelig å forstå at man skal bli møtt med slike forhold som disse bildene viser. Dette handler om både de ansvarlige for fellesarealet, bygninger etc gjør en bedre jobb. Og at det gjøres en innsats på den enkelte grav. Kanskje går det an at man tar en prat sammen og blir enig om en dugnad og felles innsats for at dette skal bli bedre.

Når det er sagt, vil jeg allikevel påstå at den instansen som har ansvaret for kirkegårdene må ta hovedansvaret. Folk sier at de har tatt opp dette med Menig-hetsråd etc. Og at svaret alltid er at det har vi ikke penger til. Og det er det som provoserer mest. Ikke penger til 20-30 l hvitmaling til hus og gjerde, ikke penger til å klippe gresset litt mer nøyaktig enn at halv står igjen, ikke penger til 5-10 liter gulmaling til benkene, ikke penger til å flytte benkene når man klipper gresset, osv.

Våger derfor påstanden om at dette ikke handler om penger, men om vilje og forståelse for at en kirkegård fortjener å bli behandlet på en litt mer verdig måte, både av de som er satt til å gjøre jobben på fellesoppgavene, og av oss som har noen der. Slik det er nå er det en skam for alle.

Anonym