- Vi aksepterer ikke at områder er uten mobildekning

foto