I 2020 ble det kjent at Hitra kommune og et svensk selskap planla et stort masseuttak i Haltland på Sandstad. I all stillhet skrinlegger de masseuttaket, men planlegger samtidig to større industriområder. Som en moderne Hydra kommer kommunen fram med to nye prosjekter når ett blir skrinlagt.

Det er dessverre ikke overraskende om størstedelen av avisas lesere ikke har noen anelse om disse nye og «arealkrevende» industriområdene siden kommunen kun har lagt ut Kommuneplanens arealdel 2022–2034 på nettet over flere dokumenter og hundrevis av sider.

Nok en gang er det Sandstad som får gjennomgå hardest; ødeleggelsene av Jøsnøya og Kalvøya var kun første fase. Nå skal også kystlinja på Sandstadsida av sundet ødelegges og berike kommunen.

Kommunen har hverken meldt ifra skriftlig til grunneierne om at eiendommene deres skal benyttes for industriområder av kommunen eller kunngjort dette i avisa. En skulle tro at en form for skriftlig varsling var standard prosedyre i slike tilfeller når det gjelder så store ødeleggelser og inngrep på ens eiendom. Mange har ikke Internett, og de fleste gjennomgår ikke kommunens nettside med argusøyne for å se om deres eiendom står i fare for å bli fratatt dem.

Konsekvensutredningen sier områdene skal benyttes til «næringsområder» i det kommunen kaller «Hitra industripark og kysthavn». Stort vagere blir det neppe, og mer informasjon fortjener grunneiere og lokalbefolkningen tydeligvis ikke før en avgjørelse er tatt. Tar man en titt på Jøsnøya og Kalvøya er det ikke vanskelig å se for seg hva kommunen mener med det uskyldige begrepet «industripark og kysthavn».

Foruroligende er det også at konsekvensutredningen inneholder feil. Under «positive konsekvenser» står det feilaktig at områdene som skal ødelegges ikke har fornminner selv om det er et fredet gravfelt hvor kommunen vil ha et «arealkrevende» industriområde. Uansett om denne feilaktige påstanden beror på slett forarbeide eller overlegg taler det ikke til fordel for de som står bak.

Denne framferden og den overhengende trusselen om at staten når som helst kan gjøre hva de vil med ens eiendom er noe folk flest tror kun skjer i autoritære regimer, ikke her hjemme i Norge. Er det de store selskapene med lovnader om næringsutvikling, eller Ola og Kari Nordmann som vil bevare slektsgården og kystlandskapet kommunen hører på?

Kommunen bør heller se på de områdene som allerede er ødelagt til fordel industrien og vurdere om disse kan benyttes på en smartere måte. Overgrepene mot kulturlandskapet og kystlinja på Sandstad, gjør at foten må settes ned om det skal være igjen noe av «trøndelagskystens perle» for framtidige generasjoner.

Toril Wolden