Statlige arbeidsplasser til kysten og distriktene i Trøndelag