"Færre i Helse og Omsorg og flere i Administrasjon" for både Hitra og Frøya. Tankevekkende oppslag i Hitra-Frøya.

Altså: Mindre andel ansatte i Helse og Omsorg, mens andelen i Administrasjon er større.

Da HitraPensjonistan hadde åpent møte om situasjonen innen Helse og Omsorg i Hitra kommune nylig, opplyste Kommunalsjefen at det er 14 nye plasser på sykehjemmet finansiert i økonomiplan, men det er ikke lagt inn ressurser til personell til de nye rommene.

La oss både håpe og tro at det nye kommunestyret etter valget i høst, sørger for at det også blir nye stillinger slik at "de nye rommene" også kan bli tatt i bruk.

Egil Hestnes

Nestleder i HitraPensjonistan