Hvor mange skattekontorer vil Finansdepartementet legge ned?

Finansdepartementet har bedt Skatteetaten om å vurdere kontorstrukturen med sikte på å redusere antall skattekontor. Foreløpige signaler tilsier at Skatteetaten i sin rapport vil foreslå å legge ned et betydelig antall skattekontorer. Rapporten oversendes til Finansdepartementet 1. juni 2016. Umiddelbart etter dette kan Finansdepartementet beslutte å legge ned skattekontorer over hele Norge.

Alle innbyggere skal ha muligheten til å oppsøke Skatteetaten, for å få hjelp og veiledning. Det er ikke et gode som bare skal være forbeholdt innbyggerne i de større byene. Hvor i landet innbyggerne skal ha tilgang til skattekontorer kan ikke være en beslutning Finansdepartementet kan ta i lukkete rom. Vi krever en åpen, offentlig debatt som ender med et vedtak i Stortinget.

Det skal være mulig å bo og jobbe over hele landet. Da kan ikke staten legge ned viktige arbeidsplasser i lokalmiljøene. Forslaget om nedleggelse av skattekontorer harmonerer dårlig med avtalen regjeringen har inngått med Venstre om å vurdere å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Dersom regjeringen mener alvor med arbeidsplasser i distriktene må de stanse sentraliseringen som skjer her og nå.

Det er ikke bare i de store byene det er kompetente folk. Legger Skatteetaten ned en rekke kontorer vil de miste verdifull kompetanse. Kompetanse vi trenger for å sikre oss mot skattekriminalitet og fastsetting av skatter og avgifter. Når velferdsstatens inntektsbortfall fra oljebransjen er svekket, er det avgjørende at Skatteetaten kontrollerer, fastsetter og innkrever skatt og avgift – slik at også ilojale betaler rett skatt og avgift til Staten. I stedet for å jobbe med disse viktige spørsmålene vil mange bli tvunget ut i arbeidsledighet i et svakt arbeidsmarked, med en spesialkompetanse som er skreddersydd for Skatteetaten.

Stortinget bør ikke la regjeringen få fritt spillerom til å rasere Skatteetaten!

Ingrid Sølberg

Leder NTL Skatt