- Det er viktig for oss å møte giverne og andre som hjelper mennesker i nød

foto