Samarbeider over kommunegrensene for å hindre koronasmitte