– Jeg legger ved noen enkle skisser for å vise hvordan dette kunne gjøres i praksis. Foto: Thomas André Skarsvåg

Som vi allerede vet så blir i dag mye kraft utvunnet av vann, hvor for eksempel det bygges demninger der vannet blir ledet inn i en turbin som driver en generator. Samme prinsippet brukes også i atomkraftverk der radioaktive materialer blir brukt til å varme opp vann, der dampen blir kjørt gjennom en turbin som igjen driver en generator. I vindkraft er det vinden, som forøvrig er lite forutsigbar, som driver en generator.

Det finnes forsøk på tidevannskraft der man har i praksis tatt en vindmølle og senket den ned i havet som igjen driver rotoren, som igjen driver en generator. Dette har vist seg å være veldig skjørt og vanskelig siden det ofte kan komme f.eks tømmer som ødelegger disse skjøre bladene.

I dag ønsker jeg å dele en av mine tanker rundt dette med kraft og hvordan det kan gjøres bedre.

I gamle dager brukte man vannmøller koblet opp mot en kraftoverføring til å lage mel, og mitt prinsipp er bygget på dette. Her i Norge og mange andre land så har man noe som heter tidevann, tidevannsstrømmer og havstrømmer. Hvis man skulle ta den gamle vannmøllen og senke den ned i ett område hvor det er tidevannsstrøm så ville denne i teorien gå rundt 24 timer i døgnet og 7 dager i uken. Dette konseptet mitt går ut på å utvide den gamle vannmøllen en hel del for å fange mye mer vann, sånn at man uten problemer kan drive en generator, og med girsystem og utvekslinger så burde det være ganske så uendelige muligheter der. Og la oss nå ta vindmøllene som ett utgangspunkt, hvor de står en relativt kort tid før de blir skrotet, hvor restavfallet ikke er gjenvinnbart, så kan dette konseptet mitt stort sett utvikles i HDPE/hardplast som burde være veldig holdbart og forøvrig være gjenvinnbart om jeg har forstått det riktig.

Det jeg ser for meg er å bruke dette systemet, og senke hele den roterende delen samt fundament under havoverflaten sånn at det påvirker miljøet og naturen minst mulig. Det burde også være relativt enkelt å utvikle sånn at det ikke burde påvirke dyrelivet i det hele tatt. Jeg ser også for meg at det mekaniske som girsystemer og generatorer er montert vertikalt over overflaten sånn at det lett er tilgjengelig for vedlikehold (altså ikke som på skissene). Betong og hardplast er fint bestandige materialer både over og under havoverflaten så korrosjon burde ikke være ett spesielt stort problem heller.

Jeg legger ved noen enkle skisser for å vise hvordan dette kunne gjøres i praksis, men jeg er ikke noen spesielt god artist men konseptet burde være tydelig nok. Jeg håper at de som skjønner prinsippet mitt her velger å dele dette videre, sånn at kanskje noen ressurssterke mennesker velger å gjøre noe med det, da jeg ikke har kapasitet til å gjøre noe med det selv. Og bare så det er sagt så gies det enorme tilskudd til mennesker og firma som ønsker å utvikle nye metoder som utvinner miljøvennlig energi.

Dette bør anses som en offentlig idé og kan vel ikke patenteres i sin helhet, selv om enkelte kan videreutvikle og patentere deler av sin oppfinnelse. Og om noen skulle finne dette interessant så har jeg også en til hvor man kan bruke flyteelementer til å drive generatorer (som f.eks en merde).

Thomas André Skarsvåg