- Vil vurdere økonomisk kompensasjon om forslaget blir en realitet

foto