Til Arild Margido Johansen

Engasjementet rundt innlegget ditt i Hitra-Frøya 4.juli har vært stort, særlig på sosiale medier. I skrivende stund har kommentarfeltet på innlegget ditt 252 kommentarer. Det er tydelig at innlegget skaper debatt.

Som ordfører på Frøya føler jeg delvis at mitt engasjement rundt Pride, og kommunens markering av både Pride-måneden i år og tidligere år, er en del av foranledningen til ditt innlegg.

27.august 2020 fattet et enstemmig kommunestyre på Frøya vedtak om at vi som kommune skulle heise regnbueflagget under Trondheim Pride i september samme år. Saken kom til behandling på min forespørsel. Både da og under senere markeringer har diskusjonen gått, særlig i sosiale medier. Natt til 25.juni i år sto Norge overfor en meningsløs skyting i Oslo sentrum. Jeg ba selv kommunedirektøren om å flagge ut Pride-måneden juni mandagen etter. Dette var et angrep på oss alle og de menneskerettighetene vi står for.

For hver gang diskusjonen kommer, jo mer sikker er jeg på at markeringen vi som kommune gjør er riktig.

Ved markeringene vi har hatt på torget har elevråd ved ungdomsskolen og ungdomsråd tatt en aktiv rolle, og fortalt hvor viktig det er for de at vi er tydelig på hvilket verdivalg vi som kommune står for. For ungdommene uttrykker at de setter pris på et samfunn som aktivt viser at vi er åpne for alle mennesker - uansett hvem de er, hva slags kjønn de identifiserer seg med, eller ikke identifiserer seg som noe kjønn, hvem de er glade i - hvordan de velger å leve sitt liv.

Det er noe av det viktigste jeg brenner for som ordfører - at ALLE skal få føle seg sett, verdsatt og respektert for hvem de er og hvordan de ønsker å leve livet sitt. Det er det Pride handler om.

Det er mye i innlegget ditt jeg kunne tatt tak i og kommentert. Jeg velger ut noe. Du skriver at før homoloven ble fjernet «så foregikk det både uønsket oppmerksomhet og overgrep fra homofile, som resultat av at de ikke kom i kontakt med likesinnede (…).

Jeg er født etter at den såkalte «Homoloven» ble opphevet. Uten å forminske eventuelle problematiske opplevelser du har hatt. Jeg kan forsikre deg om at all den uønskede seksuelle oppmerksomheten jeg har fått gjennom ungdomstiden og nå som voksen kvinne har kommet kun fra heteroseksuelle menn, ingen fra lesbiske kvinner. Uønsket seksuell oppmerksomhet er absolutt noe vi som samfunn bør snakke mer om og ta tak tak i, men det handler ikke om seksualitet. Det handler om folkeskikk og manglende respekt for sine medmennesker.

Du skriver også at Pride er en mikromenighet. Da blir jeg nysgjerrig på hva du legger i det? For meg markerer Pride aller enkeltindividers egenverd, noe som bør  vektlegges i alle barnehager og skoler - uavhengig av hvilket uttrykk det har.

Jeg er glad for debatten, ser at noen løfter frem mørkemenn i kommentarfeltet. Mørkemennene må tåle lys - og vi må ta debatten.

Mitt mål for Frøya er at alle mennesker skal føle at de blir sett, respektert og ha rom for å være den de er og elske den de vil.

Til dere alle - feir kjærligheten!

Kristin Strømskag

Ordfører

Frøya kommune