Næringslivet vårt i Trøndelag er i stor omstilling til det grønne skifte og bedriftene setter seg djerve mål på å ta nye markeder, det gir økt aktivitet.

Ta for eksempel Aker Solutions Verdal. En bedrift med 884 ansatte som produserer tradisjonelle stålunderstell i dag, som nå er i full gang med å bygge nye produksjonslokaler rettet mot offshore wind og havmerder til oppdrettsbransjen.

Det får meg til å løfte frem for landsmøtet at over 60 prosent av eksportinntekten fra Trøndelag kommer fra havbruk og jeg er stolt over hva som er skapt med lokalt eierskap langs kysten. Vi har en komplett verdikjede med en fremoverlent industri der fiskemerdene i havet bidrar til vekst og utvikling helt inn mot svenskegrensa.

Det er bedrifter som Maskon som levere vaksinemaskiner på Stjørdal, det er vaksine produksjon i Overhalla og det er finansielle arbeidsplasser i Trondheim. Næringen bruker aktiv kunnskapsmiljøene til forskning og utvikling med grønt blått samarbeid. Aktiviteten gir entreprenører og ingeniørmiljøene arbeid med å bygger nye smoltanlegg som f.eks i Steinkjer. Dette vil vi ha mere av.

Derfor er det viktig med en næringspolitikk som er forutsigbar med likeverdige rammevilkår med konkurrerende land. Det mener jeg en forutsetning for at næringen skal kunne utvikle seg i årene som kommer.