Markeringen fra ansatte i havbruksnæringen utenfor her i dag er et godt bilde på den uroen og usikkerheten. Det merker vi veldig godt i Trøndelag, der havbruksnæringen er en svært viktig næring i kystområdene, i tillegg til at den har store ringvirkninger ellers i fylket. 2/3 deler av den trønderske eksportverdien er laks. Saken om grunnrenteskatt har blitt møtt med store protester og fortvilelse langs kysten. Det har rammet oss som parti.

Vår bekymring går ikke først og fremst på skattebyrden for de store selskapene. Vi er opptatt av konsekvensene for arbeidsplassene i næringa og tilstøtende næringer. Og for engasjement for merlokal foredling og for utviklingen av næringa i ei mer bærekraftig retning. Saken har ført til usikkerhet om framtida i mange lokalsamfunn.

Vi erkjenner at det er grunnlag for grunnrente i havbruk, men vi uttaler oss om måten ordningen blir innført på, om manglende forutsigbarhet i skattesystemet, om det totale skattetrykket i næringa, og ikke minst forskjellen i skattebyrde mellom familieeide selskaper og ASA og utenlandske selskaper.

Det er veldig bra at det er signalisert at høringen skal være reell. Nå er vi spent på stortingsproposisjonen som kommer og innretningen på skatten.

I fylkespartiet og i fylkestingsgruppa har vi sett det som en oppgave å møte protestene og fortvilelsen. Vi har involvert våre lokallag når vi har utformet en kritisk høringsuttalelse til grunnrenteskatt.

I fylkestingsvalgprogrammet i år har vi sagt at vi skal arbeide for å skape «trygg styring – trygg framtid - med hjerte for hele Trøndelag». I det ligger det at vi ønsker å bidra til trygghet, tillit og forutsigbarhet for næringsliv og for innbyggere i hele fylket.

Min melding til regjeringen og partiet er at dersom dette blir en ordning som gir en helt annen størrelse på skatteprovenyet enn det i underkant av 4 Mrd som det er signalisert, DA er min spådom at det blir svært vanskelig å drive valgkamp for Senterpartiet i kystkommunene.