På sangens vinger

Demenskoret på NRK har rørt en hel nasjon. Det har gitt stemme til en gruppe mennesker som hittil har vært tause og usynlige. Dette er fjernsyn på sitt beste. Kanskje er disse programmene blitt så sterke fordi sanggleden er synliggjort mot et bakteppe av sorg og tap.

          Sang er antakelig like gammel som språket. Voggesanger har til alle tider og i alle kulturer vært ”den fyrste song”. Vi har sunget til måltidet, arbeidet, festen, gudstjenesten. Slavene sang på bomullsplantasjene i Amerika. Foreldre sang for barna sine da de ble ført inn i gasskamrene i Auschwitz. Etter tragedien på Utøya ble «Til ungdommen» nærmest for nasjonalsang å regne. Hva ville arbeiderbevegelsen og vekkelsesbevegelsen i Norge ha vært uten sang?

         Vår sangskatt binder tider og mennesker sammen, enten vi bor ”mellom bakkar og berg utmed havet” eller på plassen ”Uren, Luren, Himmelturen, Steinrøys, Steinrøys, Sveltihel”. Vi synger når ”det lyser i stille grender” og når vi har ”vaske golvet, og vi har børi ved”. Eller når ”vi vandrer med freidig mot”, og ”vinden blæs synna, og vinden blæs norda”. ”Så lenge skutan kan gå” og sangen lyder, er det håp. ”We shall overcome!”

         Allsang myker opp stive skuldre, lokker fram glansen i øynene, får hjertene til å banke, skaper samhold og solidaritet, gir mot og makt. Mennesker kommer sammen, noen er kanskje demente. ”La oss ta en sang!” En vi kan utenat, eller "by heart", som engelskmennene så riktig sier det. Fordi teksten er kjent, trenger vi ikke å hente fram sangbøker. All oppmerksomhet kan rettes mot ordene, melodien og pusten. En understreng dirrer i oss, og vi kjenner en stille fryd. Vi er med i et fellesskap der vi ikke skal veies og vurderes, bare synge med det nebb vi har. Og alle kan være med. (Det ville blitt stille i skogen hvis bare de "flinkeste" fuglene sang.)

Vår felles sangtradisjon må næres og utvikles. Da må de unge i hver generasjon også lære noen av de gamle sangene. Ellers brytes lenken. Den dagen de unge ikke kan en eneste av de sangene foreldrene sang som barn, da er generasjonskløften blitt urovekkende dyp.

         I Normalplan for landsfolkeskulen av 1939 ble det sagt at sang «hjelper til å opna hugen for det som er vent og godt og tener til å fremja samkjensle og godt kameratskap. (…) Difor skal ein freiste oppseda elevane til å bli så glade i song at dei kjem til å syngja heile livet igjennom.» Språket er gammelmodig – og vakkert! –  men budskapet er aktuelt.

         Jeg blir trist når sang ikke lenger er å finne i overordnet del av læreplanen for grunnskolen og bare så vidt nevnes i planene for norskfaget. Dermed blir det nærmest valgfritt om lærerne vil synge i klasserommet eller ikke. Jeg sier med Alf Prøysen: «Men største skylda, det har nå Utdanningsdirektoratet, som laga planer tå røtne ord!»

Inge Eidsvåg

inge.eidsvaag@nansenskolen.no

Dirigent Kim Wigaard leder en øvelse med Demenskoret på Nordre Skøyen Hovedgård i Oslo. NRK-serien har medvirket til en markant økning i henvendelser på Nasjonalforeningen for folkehelsens demenslinje. Foto: Anna Sørmarken Vestly / NORDISK BANIJAY / NRK